नेपाल सरकार विरूद्ध भुपाल लिम्बू

Law Hub Nepal माघ १९, २०७६

संयुक्त इजलास । नेपाल सरकार विरूद्ध भुपाल लिम्बू

कर्तव्य ज्यान ने.का.प. २०७१, अंंक ७, पृ ९९९, नि.नं. ९१९९

  • मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोजिम कम सजायको राय व्यक्त गर्दा विभिन्न कारणहरु मध्य के कस्ता कारणहरुको विद्यमानता छ भन्ने कुराहरु खुलाई न्यायकर्ताले सजाय घटाउने राय व्यक्त गरेको हुनुपर्दछ ।
  • मिसिलबाट देखिएको तथ्यलाई एकातर्फ पन्छाएर न्यायकर्तालाई चित्तमा लागेको भन्ने मात्र आधारमा सजाय कम गर्न मिल्दैन ।
  • साथै न्यायकर्तालाई चित्तमा लाग्ने भन्ने कुरा निरपेक्षरुपमा मनोगत हुन सक्तैन ।
  • न्यायकर्ताले कानूनबमोजिम निर्धारण भएको सजायलाई कम गर्दा सजाय कम हनुपर्ने आधार र कारणहरूको विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुगेको हुनुपर्ने ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार